index2020-02-17T11:36:18+07:00

News

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่และความรุนแรงของโรค

February 7th, 2020|

โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ถูกจัดเป็นโรคอุบัติใหม่ซึ่งองค์การอนามัยโลกเรียกไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ว่า WuHan 2019 nCoV ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคและสถาบันวิจัยจีโนมิกส์ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถถอดรหัสพันธุกรรมของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ที่แยกได้จากผู้ป่วยชาวจีนจำนวน 9 ราย ซึ่งมีการอักเสบของปอดที่เกิดจากเชื้อไวรัส และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่งในเมืองอู่ฮั่นในระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 7 มกราคม […]

ความจริงที่ต้องรู้ ไวรัสโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019

February 7th, 2020|

สถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่กำลังแพร่ระบาดทั่วโลกในปัจจุบัน ผ่านไปแค่เพียง 1 เดือน มีคนติดเชื้อและล้มตายจำนวนไม่น้อย จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความตื่นตระหนกและส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม และการส่งต่อทั้งข่าวลวง ความเข้าใจผิดของประชาชนเป็นอย่างมาก ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ความจริงที่ต้องรู้ แนะนำวิธีการป้องกัน และเข้าใจการแพร่ระบาดให้มากขึ้น โดยมี อดีตคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล และ […]

Upcoming Event

 

One Health Workforce

Disease Outbreak News (DONs)


COVID-19 Watch

Ebola Watch

Antimicrobial resistance (AMR) watch

THOHUN Blog

    เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย ได้จัดการประกวดสื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพหนึ่งเดียว “One Health One World” ขึ้น และคณะกรรมการได้ทำการตัดสินให้ผู้เข้าประกวดดังต่อไปนี้ได้รับรางวัล [...]

By |July 15th, 2019|Categories: Thohun Blog|0 Comments

ไฟเซอร์ร่วมมือซีโอฮุน รุกจัดการปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ

บริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทย และเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia One Health University Network) [...]

By |July 12th, 2019|Categories: News, News1, Thohun Blog|0 Comments